UZŅEMŠANA 1. KLASĒ

1_kl_2021Iesniegums uzņemšanai 1. klasē

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 7. KLASĒ 2021./2022. MĀC. G.

Iesniegums uzņemšanai 7. klasē

Izglītības programmas (23011111) mācību priekšmetu un mācību stundu plāns

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 7. klašu iestājpārbaudījumu norises kārtība

Dokumentu iesniegšana uz 7. klasi no 1. jūnija līdz 7. jūnijam.

Iestājpārbaudījums 8. jūnijā.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 10. KLASĒ 2021./2022. MĀC. G.

Prasības vispārējās vidējās izglītības ieguvei

Iesniegums uzņemšanai 10. klasē

Pieteikšanās iestājpārbaudījumam papildtermiņā šeit. Iestājpārbaudījums notiks 19. augustā plkst. 10.00 Raiņa ielā 53.

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 10. klašu iestājpārbaudījumu norises kārtība

Dokumentu iesniegšana no 14. jūnija līdz 16. jūnijam.

Informācija skolēnu vecākiem!

Saskaņā ar LR MK 28.02.2012. noteikumu Nr.149 „Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi” 5. p. „lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, viens no vecākiem vai pilngadīgais izglītojamais iesniedz izglītības iestādes vadītājam adresētu iesniegumu.”

JVĢ administrācija