Uzņemšanas kārtība Jūrmalas Valsts ģimnāzijas īstenotajās izglītības programmās


 Papilduzņemšana 

Iestājpārbaudījums uz 7. – 12. klasi notiks 2022. gada 18. augustā plkst. 10.00 Raiņa ielā 53.

Dokumentu iesniegšana līdz 18. augusta plkst. 9.30.

Reģistrācija iestājpārbaudījumam papildtermiņā uz 7. – 12. klasi šeit


UZŅEMŠANA 1. KLASĒ

Uzņemšana 1. klasēRīkojums par uzņemšanu 1. klasē

Iesniegums uzņemšanai 1. klasē


UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 7. KLASĒ 2021./2022. MĀC. G.

Iesniegums uzņemšanai 7. klasē

Izglītības programmas (23011111) mācību priekšmetu un mācību stundu plāns

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 7. klašu iestājpārbaudījumu norises kārtība

Dokumentu iesniegšana uz 7. klasi no 1. jūnija līdz 2. jūnijam.

Iestājpārbaudījums 3. jūnijā.


UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 10. KLASĒ 2022./2023. MĀC. G.

uznems_10_kl_2022_plakats jvg_piedava_kartina

 
Prasības vispārējās vidējās izglītības ieguvei

Iesniegums uzņemšanai 10. klasē

Reģistrēšanās iestājpārbaudījumam papildtermiņā šeit


Uzņemšana 8., 9., 11. un 12. klasē

Iesniegums uzņemšanai 8. vai 9. klasē

Iesniegums uzņemšanai 11. vai 12. klasē

Iestājpārbaudījums 13. jūnijā plkst. 10.00 Raiņa ielā 53, iesniedzot dokumentus lietvedībā līdz 10. jūnija plkst. 14.00.


Informācija skolēnu vecākiem

Saskaņā ar LR MK 28.02.2012. noteikumu Nr.149 „Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi” 5. p. „lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, viens no vecākiem vai pilngadīgais izglītojamais iesniedz izglītības iestādes vadītājam adresētu iesniegumu.”

JVĢ administrācija