Uzvārds, vārds Amats
Zdanovska Rasma direktora vietnieks (saimnieciskajā darbā)
Alksnis Ivars tehniskais strādnieks
Auseja Ligija saimniecības pārzinis
Azmučenko Irina grāmatvedis
Bekkere Antoņina sētnieks
Birska Irēna pirmsskolas iestāžu un skolu māsa
Čiževska Daigija sētnieks
Čiževskis Aleksandrs sētnieks
Dambure Monta laborants
Dzirne Ingrīda ēkas un teritorijas dežurants
Eglīte Santa vecākais lietvedis
Hauka Vineta garderobists
Kalnpure Vizma ēkas un teritorijas dežurants
Kaurova Tatjana pirmsskolas iestāžu un skolu māsa
Kravcova Alla apkopējs
Krīgers Vladimirs ēkas un teritorijas dežurants
Kronberga Aija garderobists
Krūmiņa Liene personāla speciālists
Lasmane Vita galvenais grāmatvedis
Menska Ruta apkopējs
Mežmačs Dainis tehniskais strādnieks
Mokrenko Rita apkopējs
Neikena Māra dežurants
Ozola – Strumpe Maija apkopējs
Reinkaite Vēsma laborants
Rjabovs Sergejs remontstrādnieks
Savicka Valda apkopējs
Sprinģe Anita apkopējs
Tanča Žanna apkopējs
Tijāre Gita projektu vadītājs
Vabele Marija laborants