Bekkere Antoņinasētniece

Auseja Ligija direktora vietniece saimnieciskajos jautājumos
Krīgere Aleksandra galvenā grāmatvede
Nāgele Maija vecākā lietvede
Bilzonis Zigurds arhīva pārzinis
Birska Irēna medmāsa
Bosecka Tatjana apkopēja
Cimdiņa Evita laborante
Černovs Jevgēņijs laborants
Hauka Vineta garderobiste
Ikmanis Raitis sargs
Jansons Uldis mikroautobusa šoferis
Kalnpure Vizma sargs
Kirilova Rita apkopēja
Kravcova Alla apkopēja
Krīgers Vladimirs sargs
Kronberga Aija garderobiste
Mežmačs Dainis strādnieks
Ozola-Strumpe Maija apkopēja
Reinkaite Vēsma dabaszinātņu kabinetu laborants
Rimša Alīda apkopēja
Sprinģe Anita apkopēja
Vabele Marija laborante