Uzvārds, vārds Amats
Auseja Ligija direktora vietnieks (saimnieciskajā darbā)
Zdanovska Rasma direktora vietnieks (saimnieciskajā darbā)
Alksnis Ivars tehniskais strādnieks
Azmučenko Irina Azmučenko Irina
Bekkere Antoņina sētnieks
Bilzonis Zigurds arhīva pārzinis
Birska Irēna pirmsskolas iestāžu un skolu māsa
Bosecka Tatjana apkopējs
Brūvele Anita laborants
Čiževska Daigija sētnieks
Dambure Monta laborants
Dzirne Ingrīda ēkas un teritorijas dežurants
Geidāne – Medne Monta vecākais lietvedis
Hauka Vineta garderobists
Ikmanis Raitis ēkas un teritorijas dežurants
Jansons Uldis automobiļa vadītājs
Kalnpure Vizma ēkas un teritorijas dežurants
Kalnpurs Mārtiņš sētnieks
Kaurova Tatjana pirmsskolas iestāžu un skolu māsa
Kirilova Rita apkopējs
Kravcova Alla apkopējs
Krīgere Aleksandra galvenais grāmatvedis
Krīgers Vladimirs ēkas un teritorijas dežurants
Kronberga Aija garderobists
Menska Ruta apkopējs
Mežmačs Dainis tehniskais strādnieks
Mokrenko Rita apkopējs
Nāgele Maija personāla speciālists
Neikena Māra dežurants
Ozola – Strumpe Maija apkopējs
Petrovska Irēna laborants
Reinkaite Vēsma laborants
Rimša Alīda apkopējs
Rjabovs Sergejs remontstrādnieks
Savicka Valda apkopējs
Sloboda Diāna laborants
Smislova Marija ēkas un teritorijas dežurants
Sprinģe Anita apkopējs
Tanča Žanna apkopējs
Timma Eva lietvedis
Vabele Marija laborants
Zariņš Aivars ēkas un teritorijas dežurants