Auseja Ligija direktora vietniece saimnieciskajos jautājumos
Krīgere Aleksandra galvenā grāmatvede
Nāgele Maija vecākā lietvede
Evita Cimdiņa laborante
Krista Lorence laborante
Vabele Marija laborante
Birska Irēna medmāsa
Bilzonis Zigurds arhīva pārzinis
Krīgers Vladimirs sargs
Bosecka Tatjana apkopēja
Jansons Uldis mikroautobusa šoferis
Reinkaite Vēsma dabaszinātņu kabinetu laborants
Kalnpure Vizma sargs
Kalnpurs Gunārs sētnieks
Kirilova Rita apkopēja
Kronberga Aija garderobiste
Hauka Vineta garderobiste
Mežmačs Dainis strādnieks
Mežmačs Edgars strādnieks
Ozola-Strumpe Maija apkopēja
Ikmanis Raitis sargs
Rimša Alīda apkopēja
Šnitko Poļina apkopēja
Sprinģe Anita apkopēja