8. klašu grupā

1. vieta Kristai Deičmanei – Bulavai
3. vieta Terēzei Priedolai
3. vieta Rūtai Zālītei

9. klašu grupā

2. vieta Aigai Diļevkai
3. vieta Patrīcijai Ķipēnai
Atzinība Emīlijai Miteniecei
Atzinība Evelīnai Liepiņai

Paldies skolotājām: Sintijai Vilertei, Līvijai Glazirinai, Andželai Šustiņai!

Printēt rakstu