Laikā no 26. marta līdz 1. aprīlim Jūrmalas Valsts ģimnāzijā notika starptautiskā projekta ERASMUS+ „Atcere – totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā” 3. skolēnu un skolotāju mobilitāte (Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) stratēģiskās partnerības projekts skolu sektorā Nr. 2014).

Mobilitātē piedalījās 39 skolēni un skolotāji no projektā iesaistītajām partnervalstīm (Lietuva, Polija, Beļģija, projekta koordinatori, kā arī Jūrmalas Valsts ģimnāzijas vēstures un kultūras vēstures un IT skolotāji un 11. – 12. klašu skolēni. Mācību mobilitātes laikā mūsu viesiem tika piedāvāta iespēja iepazīties ar Latvijas vēsturi, apmeklējot Okupācijas muzeju Rīgā un Tīreļpurvu. Vēsturiskā atcere tika veicināta, runājot par padomju laika represijām un deportācijām, kā arī apmeklējot ebreju tautas un holokausta upuru piemiņas vietas. Projekta dalībnieki iepazīstināja partnerus ar izstrādātajiem intelektuālajiem rezultātiem un savā starpā dalījās  ar projekta laikā paveikto katrā no dalībvalstīm. Tika plānota starptautiskā projekta noslēguma  konference, kas notiks Jūrmalā 2017. gada 2. jūnijā. Projekta nedēļas darbs noritēja atbilstoši izveidotajai programmai – skolēni gan ieguva informāciju, gan paši radīja atmiņu stāstus un veidoja prezentācijas, strādājot ar informācijas tehnoloģijām.

Projekta dalībvalstu pārstāvji prezentēja 3 gadu laikā paveikto ar mērķi, lai apkopotā informācija un izveidotie mācību materiāli tiktu izmantoti vēstures stundās un uzlabotu skolēnu mācīšanās motivāciju, izmantojot informācijas tehnoloģijas.

Tikšanās bija svarīga, lai vienotos par konferences organizāciju, programmu, nofilmētu intervijas ar skolēniem, kuri projektā bija iesaistījušies 3 gadus, kā arī lai izvērtētu šī Erasmus+ projekta nozīmību Eiropas kontekstā.

Paldies visiem projektā iesaistītajiem skolēniem, skolotājiem, skolas darbiniekiem par sagatavošanos skolotāju un skolēnu 3.mācību mobilitātei un to lielo darba ieguldījumu, kas ir paveikts saistībā ar projekta mērķiem un uzdevumiem.

Paldies projekta koordinatorei Indrai Kraģei, teātra studijas vadītājai Dacei Umbraško un teātra kolektīvam, deju kolektīvam, vēstures skolotājiem Gunāram Bulam un Lilijai Skangalei, kultoroloģijas skolotājai Sintijai Vilertei, informātikas skolotājai Dacei Dumbarei un mūsu skolēniem par lielo darba ieguldījumu projekta materiālu izstrādē un mobilitātes organizēšanā.

Esam pagodināti, ka Jūrmalas pilsētas Dome sniedza vispusīgu informāciju projekta partneriem par Jūrmalu ar Domes priekšsēdētājas Ritas Sproģes piedalīšanos, kas vienlaikus popularizē Jūrmalas tēlu Eiropā.

Sagatavoja: Jūrmalas Valsts ģimnāzijas
direktore Sandra Rone

Printēt rakstu