Āboliņa Jolantaspeciālais pedagogs, skolotājs (sākumskola, pagarinātā dienas grupa)

Uzvārds, vārds Amats/-i
Taranda Ieva skolas direktors
Annuškāne Liāna direktora vietnieks, skolotājs (informātika, datorika)
Bērziņa Signe direktora vietnieks, skolotājs (angļu valoda, interešu izglītība)
Liepa Laila direktora vietnieks, skolotājs (ķīmija)
Štromane Ruta direktora vietnieks, skolotājs (matemātika) 
Šustiņa Andžela direktora vietnieks, skolotājs (latviešu valoda, literatūra)
France Jana izglītības metodiķis, skolotājs (ģeogrāfija)
Avotiņa Kristīne skolotājs (fizika)
Baumane Sandra skolotājs (latviešu valoda, literatūra)
Bērziņš Sandis skolotājs (datorika)
Brikmane Dace skolotājs (mūzika, interešu izglītība)
Briņķe Maija bibliotekārs
Buls Gunārs skolotājs (Latvijas un pasaules vēsture, politika un tiesības, Latvijas vēsture, pasaules vēsture)
Butāne Ludmila skolotājs (sports, interešu izglītība)
Cvetkova Ineta skolotājs (angļu valoda)
Dambure Monta skolotājs (vizuālā māksla, interešu izglītība)
Ernestsone Aiva skolotājs (sākumskola)
Frīdenberga Daina skolotājs (mūzika, interešu izglītība), izglītības metodiķis
Gurdiša Marīte skolotājs (bioloģija)
Hmeļņicka Laura skolotājs (bibliotekārs, interešu izglītība, pagarinātā dienas grupa)
Imbovica Solveiga skolotājs (sākumskola)
Jablonska Ingūna skolotājs (matemātika)
Jablonska Madara skolotājs (matemātika)
Jansone Dace skolotājs (matemātika)
Kagainis Mārtiņš skolotājs (publiskā uzstāšanās, multimediju komunikācija)
Kalnciema Baiba izglītības psihologs, skolotājs (interešu izglītība)
Karole Benita skolotājs (latviešu valoda, literatūra, interešu izglītība)
Komarova Ilze skolotājs (sākumskola, pagarinātās dienas grupa)
Kraģe Indra sociālās pedagogs, skolotājs (angļu valoda, spāņu valoda, karjeras konsultants)
Krauksts Kaspars skolotājs (sports, sports un veselība)
Ķirse Ligita skolotājs (matemātika)
Liepa Mārtiņš skolotājs (sports, sports un veselība)
Liepiņa Gunta skolotājs (angļu valoda, sākumskola)
Lipste Anda skolotājs (ķīmija, bioloģija, dabaszinības)
Lotovina Elīna skolotājs (krievu valoda)
Lukošus Rebeka skolotājs (vizuālā māksla)
Mieze Sigita skolotājs (sākumskola)
Mozgire Mārīte skolotājs (vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas)
Ošiņa Mārīte skolotājs (latviešu valoda, literatūra, ētika)
Ose Silga skolotājs (sports un veselība)
Otersone – Andersone Nelda skolotājs (mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas)
Ozoliņa Maija koncertmeistars, interešu izglītības skolotājs
Paegļkalne Ilze skolotājs (latviešu valoda, literatūra)
Pilipāviča Inese skolotājs (latviešu valoda, literatūra)
Pliene Inese skolotājs (krievu valoda)
Pokromoviča Ina skolotājs (dabaszinības, ģeogrāfija)
Priekule Inita skolotājs (sociālās zinības, sociālās zinības un vēsture, Latvijas un pasaules vēsture)
Puriņš Atis skolotājs (interešu izglītība)
Saliņa Ineta skolotājs (vācu valoda)
Saltā Sandra skolotājs (interešu izglītība, pagarinātās dienas grupa)
Sila Solvita skolotājs (angļu valoda), izglītības metodiķis
Sirmā Rita skolotājs (mājturība un tehnoloģijas, interešu izglītība)
Slišāne Leila skolotājs (latviešu valoda, matemātika, ētika, mājturība un tehnoloģijas)
Solovejs Mikus skolotājs (Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības, Latvijas vēsture, pasaules vēsture)
Šimkus Maira skolotājs (interešu izglītība)
Širina Inese skolotājs (sākumskola), izglītības metodiķis
Švīgere Mārīte skolotājs (psiholoģija)
Tālzeme Ineta skolotājs (sākumskola)
Umbraško Dace skolotājs (skatuves māksla, interešu izglītība)
Valdmane Inese skolotājs logopēds
Valere Sandra skolotājs (sākumskola)
Vilerte Sintija skolotājs (latviešu valoda, literatūra, kulturoloģija)
Zaķe – Cimža Gundega skolotājs (tehniskā grafika, dizains un tehnoloģijas)
Zandovska Dace skolotājs (matemātika)