- Jūrmalas Valsts ģimnāzija - http://jvg.lv -

Skolēnu kodu saraksts, kuri nokārtojuši iestājpārbaudījumu uz 10. klasi 2022. gada 13. jūnijā

Skolēnu kodu saraksts, kuri nokārtojuši iestājpārbaudījumu

Dokumentu iesniegšana no 15. jūnija līdz 16. jūnijam lietvedībā (Raiņa ielā 53, 1. kabinetā). Pārrunas ar jaunajiem ģimnāzistiem 16. un 17. jūnijā.