Skolas devīze

Mosties, Celies, Audz!

Skolas himna

(Andas Zarānes mūzika, Maijas Strazdiņas vārdi)

Mēs kaut kas augstāks par zāli
Kā zaļa dzīvības dvesma.
Mēs kaut kas zemāks par dieviem,
Un tomēr tādi mēs esam.

Piedz: 2x
Jo mēs nākam no Jūrmalas,
Jūrmal’s Valsts ģimnāzijas.

Mēs kaut kas starp sauli un jūru,
Mēs dzērves, pa purviem kas bradā,
Mēs brīvi kā debesīs putni,
Kas atlido vienreiz tik gadā.

Piedz: 2x
Jo mēs nākam no Jūrmalas,
Jūrmal’s Valsts ģimnāzijas.

Skolas logo

logo_jvg

Skolas karogs

karogs