Starptautiskā ERASMUS+ projekta „Atcere – totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā” 5. starpvalstu sanāksme Lietuvā Birštonas ģimnāzijā (7.11.2016. – 10.11.2016.)

birstona_11_2016Laikā no 7. – 10. novembrim Lietuvā Birštonas ģimnāzijā notika starptautiskā ERASMUS + projekta „Atcere – totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā” 5. starpvalstu sanāksme (Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības projekts skolu sektorā Nr.2014).

Sanāksmē piedalījās visu projektā iesaistīto valstu pārstāvji – vadītāji un koordinatori, lai vienotos par starptautiskā projekta mērķa īstenošanu saistībā ar intelektuālajiem rezultātiem un konferences organizēšanu Jūrmalā 2017. gada 2. jūnijā. Pirmajās dienās darbs aizritēja, lai projekta partnerus iepazīstinātu ar paveikto katrā no dalībvalstīm.

birston_2016_11Visu dalībvalstu pārstāvji veica materiālu atlasi, vienojās par intelektuālo rezultātu izveides programmas saturu, materiālu izstrādi, lai uzlabotu skolēnu mācīšanās motivāciju vēsturē ar informāciju tehnoloģiju nodrošinājumu.

Tikšanās bija svarīga, lai vienotos par projekta uzdevumiem un aktivitātēm nākamajam projekta posmam, kas šoreiz notiks jau kā 6. transnacinālā (starpvalstu) tikšanās februārī, kā arī, lai sagatavotu mācību mobilitāti, kurā piedalīsies 10 skolēni un 2 skolotāji no katras valsts laikā no 27. – 31. martam Jūrmalas Valsts ģimnāzijā.

Paldies visiem projektā iesaistītajiem skolēniem, skolotājiem, skolas darbiniekiem par sagatavošanos 5. starpvalstu sanāksmei un to lielo darba ieguldījumu, ko esat paveikuši saistībā ar projekta mērķiem un uzdevumiem!

Īpašs sveiciens mūsu teātra kolektīvam un vadītājai Dacei Umbraško no teātra studijas vadītāja Kazimiras! Ļoti ceram arī uz teātra kolektīvu no JVĢ un Birštonas ģimnāzijas atbalstu Erasmus+ projekta ietvaros.

Direktore Sandra Rone

14. jūnijs – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

14. jūnijs - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. 1941. gada naktī no 13. uz 14. jūniju notika Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz PSRS soda nometnēm un piespiedu nometināšanas vietām, kā rezultātā daudzi no viņiem gāja bojā bada, slimību un necilvēcīga darba dēļ.

Ģimnāzisti piedalījās Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumā. Lai skatītu attēlus no atceres pasākuma, klikšķiniet šeit!

Atskats uz Erasmus+ projektā paveikto (21.04.2016.)

Š. g. 21. aprīlī skolas aktu zālē notika Erasmus+ projekta „Atcere – totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā” prezentēšana, kurā par projektu, tā aktualitātēm un gūto pieredzu stāstīja projektā iesaistītie skolēni.

Lai aplūkotu attēlus, klikšķiniet šeit!