Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
(Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ) 


Jūrmalas Valsts ģimnāzija jau trešo gadu piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 23. marts – 2021. gada 31. augusts.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
     nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
     celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
     motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām;
     sniegt individuālas konsultācijas skolēniem;
     izglītot skolēnu vecākus par karjeras izglītības nepieciešamību un vecāku atbalstu bērniem un jauniešiem karjeras izvēles jomā.

Karjeras konsultācijas

Karjeras izglītība skolā tiek plānota kā pasākumu kopums, lai skolēniem palīdzētu attīstīt prasmes interešu, spēju un iespēju samērošanā, lai sniegtu atbalstu karjeras mērķu izvirzīšanā, palīdzētu uzkrāt zināšanas un izpratni par darba pasauli, kā arī akcentētu sapņu profesijas ciešo saikni ar ikdienas mācību procesu, ievadītu karjeras plānošanā un sniegtu praktisku informāciju par tālākizglītības iespējām.

Tomēr galvenā darba daļa būs jāveic pašam skolēnam, jo karjera ir katra cilvēka spēju efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, viņa mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā.

Pedagogs karjeras konsultants skolā:
     informē un izglīto skolēnus karjeras attīstības jautājumos,
     sniedz atbalstu viņu karjeras plānošanā,
     koordinē karjeras izglītības darbu skolā,
     organizē un īstenot plānotos karjeras izglītības pasākumus,
     apkopo un sniedz informāciju par karjeras iespējām.

Jūrmalas Valsts ģimnāzijā informāciju un konsultācijas par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams saņemt pie pedagoģes-karjeras konsultantes Indras Kraģes (5.-12.kl.) un Indras Pļaviņas (1.-4. kl.) 37. kab. Raiņa ielā 53.

Ārpus skolas par karjeras izglītību var uzzināt:
     Nodarbinātības valsts aģentūrā: http://www.nva.gov.lv/
     Rīgas Tehniskās universitātes Karjeras centrā: http://karjera.rtu.lv/toposajiem-studentiem/
     Latvijas Universitātes Karjeras centrā: http://www.karjera.lu.lv/studentiem/konsultacijas/individuala-konsultacija/
     Rīgas Stradiņa universitātes Karjeras centrā: http://www.rsu.lv/karjeras-centrs/skoleniem
     pie Latvijas karjeras attīstības atbalsta asociācijas biedriem: http://lkaaa.lv/node/147


2021./2022. mācību gads

Karjeras izglītības programma 2021./2022. m. g.


2020./2021. mācību gads

Pedagoga – karjeras konsultanta atskaite par paveikto 2020./2021. m. g.

Karjeras stunda 8. klasei

Karjeras stunda 11. klasei


2020. gada februārī projekta Nr.8.3.5./16I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Jūrmalas Valsts ģimnāzijā 11. – 12. klašu skolēniem sadarbībā ar “Start Strong” tika organizēts KAA pasākums “Veiksmīgas karjeras ABC”. Pieredzējuša karjeras trenera vadībā skolēniem bija iespēja izprast darba tirgus veidošanās principus, kā parādīt sevi plašajā darba tirgū, kā arī bija iespēja diskutēt, kas nosaka veiksmi karjerā. Skolēniem bija iespēja padomāt par savu sirdslietu un kā to nākotnē pārvērst par veiksmīgas karjeras pamatprincipu.

 karjera-11-12karjera-11-12karjera11-12


2020. gada martā projekta Nr.8.3.5./16I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Jūrmalas Valsts ģimnāzijā 8.-9. klašu skolēniem notika KAA pasākums “Nākotnes profesija un mans ceļš”. Pasākumā pie jauniešiem viesojās  izaugsmes treniņu “Jādara” lektori, kuri skolēniem palīdzēja izzināt, kā mainās profesiju pieprasījums mūsdienās, kādas zināšanas un prasmes būs nepieciešamas, lai veiksmīgi iekļautos mainīgajā darba tirgū. Pasākuma laikā skolēni veica pašnovērtējumu, sevi izzināja, atklāja sevī jaunas prasmes, spējas, kas noteikti noderēs nākotnē domājot par profesijas izvēli.

karjera-8-9karjera8-9 


2020. gada martā projekta Nr.8.3.5./16I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Jūrmalas Valsts ģimnāzijā 1-4. klašu skolēniem tika plānots pasākums “Profesiju labirinti”, kura ietvaros 2 dienās skolēni iepazīstas un praktiski izmēģina savus spēkus dažādās profesijās. Taču ārkārtas stāvokļa valstī dēļ pasākums tika atcelts.


 Karjeras atbalsta pasākums “Iepazīsti profesiju daudzveidību tirdzniecības centrā “KORSO” (29.11.2019.)


Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Nepareizais vai pareizais ceļš uz karjeru” 11.05. 2018. no pl. 8.00 – 9.00

 Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Pasākumu īsteno Aleksejs Daume (apmācību treneris, uzņēmuma «Karjeras Konsultācijas» īpašnieks).

“Karjeras gadatirgus-2018” 26.04.2018.

Attēlus skatīt šeit!

„Karjeras gadatirgus-2018” 05. 2018. no pl. 9.00 – 12.00

Pasākumu īsteno Laima Kaufmane (biznesa attīstības vadītāja, finanšu konsultante, interjera dizains, dizaina priekšmetu ražotāja, vizāžiste).

„Karjeras kompass” 11. 2017. no pl. 14.00-16.00

Mārtiņš Krancis, NavLimiti kustības aizsācējs, veiksmīgs pārdevējs un vadītājs, kurš savas karjeras laikā ir izaudzis no pārstāvja lielākajā Latvijas saldumu ražošanas kompānijā līdz vadošam amatam globālā “Fortune 500” uzņēmumā. Mārtiņa veiksmes stāsts jauniešiem par personīgā karjeras ceļa veiksmēm un neveiksmēm, kā pārvarēt konkurences faktoru profesionālajā vidē un par to, vai pastāv pareizi un nepareizi ceļi karjeras izvēlē. Jaunieši uzzinās kā profesija spēj ietekmē Tavu skatu uz pasauli.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Tēja ar…” 23.01. 2018. no pl. 14.00-17.00

(Producente, pasākumu vadītāja, uzņēmēja Vivita Leismane)

Citi pasākumi:

 • Spēle Cash flow
 • apmeklēti uzņēmumi Dinex Latvia, Veterinārāsta prakse, IT Exigen serviss
 • piedalījāmies:

  • konkursā “Celies, dari, audz”
  • atvērto durvju dienās, pasākumā studentu kurpēs un ēnu dienās, izstāde “Skills Latvia”
 • radošās darbnīcas:

  • šokolādes meistardarbnīca,
  • kroņu pagatavošana,
  • aušanas nodarbība Bulduru mākslas telpā,
  • galdniecības speciālists
 • tikšanās ar:

  • zobārstu asociācijas prezidentu
  • ceļu būves speciālistu
  • Tūrisma un viesnīcu servisu
  • Pasniedzēju augstskolā
  • IT speciālisti
  • Jūras spēku virsnieku
  • Glābēju – ugunsdzēsēju
  • Pavāru
  • Skaistumkopšanas speciālistu
  • Policistu
  • Administratīvo darbinieku (lietvedi, sekretāru, asistentu)

 

Saites uz projekta aktivitātēm:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1693392080724550&set=a.307325382664567.72630.100001613243138&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1543015199149566&set=a.899257336858692.1073741837.100003233031893&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214717121019870&set=pcb.142623386366579&type=3&theater

https://www.facebook.com/southwesternlatvia/photos/basw.AbqgNaYVHhjQcMKvViWVvWaSkJ4N6rTFcJ-0wZc8ZaenTnEe1TmGB8-3WElgilkWG7sai20yqaLxBUHeGm70vhf4DVUwOWWFHvvpA-TTkI2FZ70rJP2jKK88QE7I12klbkBjtYxq-lpryTnzpJOnhnkmK5Cc_bmNH3V5WddHe7MMPbQsbJyi8oyWqT_NbFX-SxY.110432925659725.1482798581792128.10207522697425380/1482798581792128/?type=1&theater

https://www.facebook.com/JVGskolenudome/photos/ms.c.eJxNztsNwCAMQ9GNqjztsP9ilUIJ~;T3CuWhBCTgYahL26AcURjrzQFQD4kAihIVa84INqy70Udc7abCpYFdiKrkhB7An~_pt0hVPx~;gdlvYhwKYI~-.bps.a.1861766324078713.1073741830.1679211139000900/1861766367412042/?type=3&theater

logo-erasmus-plusATCERE – TOTALITĀRISMS EIROPĀ UN VĒSTURISKĀ APZIŅA EIROPAS KONTEKSTĀ 

Starptautiskā ERASMUS+ projekta „Atcere – totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā” skolēnu un skolotāju mobilitāte Jūrmalas Valsts ģimnāzijā no 26. marta līdz 1. aprīlim.

Laikā no 26. marta līdz 1. aprīlim Jūrmalas Valsts ģimnāzijā notika starptautiskā projekta ERASMUS+ „Atcere – totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā” 3. skolēnu un skolotāju mobilitāte (Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) stratēģiskās partnerības projekts skolu sektorā Nr. 2014).

(vairāk…)

Ģimnāzistu piedalīšanās Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumā (25.03.2017.)

25. marts ir Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Latvijā 25. marts ir sēru diena, kad tiek pieminētas 1949. gada deportācijas un komunistiskā genocīda upuri. Šajā dienā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem Padomju Savienības reģioniem. Uz Sibīriju deportēja aptuveni 44 000 cilvēku - ģimenes ar bērniem un sirmgalvjiem.

Arī šogad 25. martā notika piemiņas brīdis Slokā, pie pieminekļa Nepatiesi represētajiem. Šajā pasākumā piedalījās arī Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skolēni, pieminot komunistiskā genocīda upurus.

Attēlu galerija šeit!

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (Nr. 8.3.5.0/16/I/001 )