EkoSkolas logo

Jau 7. gadu pie mūsu skolas plīvo
Starptautiskais Ekoskolu ZAĻAIS KAROGS!

Ar prieku un lepnumu varam paziņot EKOskolu izvērtēšanas rezultātus. Arī 2019./2020. mācību gadam mūsu skolai ir piešķirts Starptautiskais Zaļais Karogs!

Foto: Emīlija Aleksandra Stalneka 8.a kl. klase Pedagogs: Zigurds Bilzonis
Foto: Emīlija Aleksandra Stalneka 8.a klase
Pedagogs: Zigurds Bilzonis

Šogad 178 izglītības iestādes saņems Ekoskolu programmas apbalvojumus par sasniegumiem vides izglītībā.

Ekoskolu programma ir plašākā vides izglītības programma Latvijā un arī pasaulē. Latvijā tā apvieno vairāk nekā 200 izglītības iestāžu – no pirmsskolām līdz augstskolām. Programmas koordinators Latvijā Daniels Trukšāns stāsta: “Apbalvoto Ekoskolu skaits pēdējos gados ir nostabilizējies un aizvien pievienojas arī jaunas skolas, par ko ir liels prieks. Lai sniegtu atbalstu skolām, turpinās arī programmas attīstība. Esam pilnveidojuši metodisko materiālu bāzi, īstenojuši skolotāju profesionālās pilnveides kursus un šogad piedāvāsim arī jaunus projektus, pasākumus gan skolotājiem, gan jauniešiem, kuros iesaistīties, lai panāktu arvien lielākas pārmaiņas vides aizsardzības un izglītības jomā. Ejot līdzi laikam, turpināsim arī Ekoskolas atbalstīt jaunās kompetenču pieejas ieviešanā, izmantojot vides izglītību kā instrumentu.”

Ekoskolu programmā pasaulē piedalās vairāk nekā 51 000 skolu. Tās vieno kopīgs mērķis – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. Starptautiskā Zaļā karoga balva ir kvalitātes zīme, ar ko lepoties – to saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā.

PALDIES par ieguldīto darbu!

Signe Bērziņa

Printēt rakstu