11.m klases skolēns Pauls Pencis ieguvis 1. vietu Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē Tieslietu zinātnes sekcijā.

Paldies darba vadītājam un konsultantam Gunāram Bulam!

Printēt rakstu