Skolotājas Sintijas Vilertes atklātā stunda kulturoloģijā “Ēģiptes un Divupes māksla” 2020. gada 21. janvārī plkst.10.30 (314. kab.).