“Pasaki man un es aizmirsīšu. Iemāci man un es atcerēšos. Iesaisti mani un es iemācīšos…”
/B. Franklins/

Mūsdienu mainīgajā pasaulē skolotāji kļūst par skolēna atbalsta un sadarbības partneri, lai skolēns spētu skolā iegūtās zināšanas un prasmes izmantot reālajā dzīvē. Metodiskais centrs sniedz atbalstu, lai skolotāji varētu sadarboties, mācīties, profesionāli pilnveidoties.