- Jūrmalas Valsts ģimnāzija - http://jvg.lv -

“Mentālās veselības diena” 20.12.2021.

Mentālās veselības dienasJūrmalas Valsts ģimnāzijas pašpārvalde īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Izglītības un zinātnes ministrijas administrēto projektu “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” – skolas “Labbūtības ceļakarte”. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru.
“Labbūtības ceļakarte” ir pasākumu kopums, ko iniciē un realizē JVĢ skolēnu pašpārvalde. Projektu izstrādāja Ieva Demme, Amanda Estere Kraģe, Elizabete Viša, Kristaps Ķīsis.
Ar skolēnu mentālo veselību saistīti pasākumi plānoti ne tikai projekta ietvaros, bet arī turpmāk kā atbalsts bērnu un jauniešu labbūtībai.