Līdz 23. martam Jūrmalas Valsts ģimnāzijā notiek makulatūras vākšanas akcija. Atnesto makulatūru var novietot mazajā ēkā pretī 7. kabinetam. Neskaidrību gadījumā vērsties pie mazās ēkas dežuranta.

Printēt rakstu