Februāris  un marts skolās jau tradicionāli saistās ar vidusskolēnu zinātnātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanu.
Vairāk nekā pustūkstotis skolēnu piektdien, 3. aprīlī, attālināti piedalījās Latvijas Skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posmā, kas pirmo reizi norisinājās digitālajā vidē. Skolēni savu darbu prezentācijas iesūtīja video formātā, kā arī iesaistījās tiešsaistes diskusijās ar vērtēšanas komisijām. Valsts posmam šogad tika izvirzīti 580 skolēnu 478 zinātniskās pētniecības darbi.

Valsts konferencē
1. vieta Aigai Diļevkai
par darbu mākslas sekcijā “Žaņa Lipkes portretējums spēlfilmā “Tēvs Nakts”, vad. Mikus Solovejs, Andžela Šustiņa
3. vieta Zintim Silam par darbu filozofijas sekcijā “Kosmogoniskie mīti – kopīgais un atšķirīgais”, vad. Mikus Solovejs
Šogad  reģionā prezentēt savus darbus tika uzaicināti 7 ģimnāzijas audzēkņi –

Aiga Diļevka 11.m (1. vieta), 
Zintis Sils 11.m (2. vieta),
Estere Viļuma 11.a (2. vieta), vad. Modra Sproģe
Patrīcija Ķipēna, Elīna Pliče 11.m (3. vieta), vad. Irēna Petrovska
Lauma Lielkalne 11.m, vad. Irēna Petrovska 
Santa Semjonova 11.a, vad. Mikus Solovejs

Lepojamies ar mūsu skolēnu un skolotāju sasniegumiem! Paldies par ieguldīto darbu!

Printēt rakstu