- Jūrmalas Valsts ģimnāzija - http://jvg.lv -

Latvijas Mākslas akadēmijā izstrādāts kursa darbs sadarbībā ar Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skolēniem

Latvijas Mākslas akadēmijas 2. kursa studente Helēna Vernere kopā ar JVĢ skolēniem izstrādāja Digitālo terminu vārdnīcu kursa darba ietvaros. Piedalījās arī JVĢ skolotāja Ilze Paegļkalne un 9.c klase.

Veiksmīgas sadarbības rezultātā ar Jūrmalas Valsts ģimnāzijas vadību, kopā tika izvēlēta mērķauditorija – 9. klases.

Digitālā terminu vārdnīca ir mobilā lietotne, kas skolniekiem skaidro un palīdz jēgpilni izprast terminu teorētisko un praktisko nozīmi, mazinot neizpratni jaunas mācību vielas apguvē.

Visu kursa darbu var apskatīt šeit – https://issuu.com/foessleitner/docs/xs-lma-interventions-sdidndd [1]

Tikšanās ar mērķauditoriju [2]