• Pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Kompetenču pieejas aspekti angļu valodas apguves kontekstā” 2020. gada 29. janvārī plkst. 10.00 – 15.30

  • Seminārs – konference “Jaunā mācību satura ieviešana sākumskolā (1. – 6. kl.)” – 12. decembris

  • Seminārs – konference “Jaunā mācību satura ieviešana matemātikas un dabaszinātņu (fizikas) mācību priekšmetos” – 3. decembris

  • Kursi “Kā veicināt sadarbību ar vecākiem un ģimeni” – 24. oktobris

  • Kursi “Sadarbību grupu veidošana kolektīvā” – 23. oktobris