• 13. martā plkst. 11.00 Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sākumskolas korpusā notiks sākumskolas MA organizētais seminārs “Kompetenču pieeja mācību saturā pirmsskolā un pāreja uz sākumskolu”. Seminārs veidots sadarbībā ar pirmsskolas MA. Aicināti piedalīties  sākumskolas MK vadītāji un nākamie 1. klašu skolotāji.
  • Pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Kompetenču pieejas aspekti angļu valodas apguves kontekstā” 2020. gada 29. janvārī plkst. 10.00 – 15.30
  • Seminārs – konference “Jaunā mācību satura ieviešana sākumskolā (1. – 6. kl.)” – 12. decembris
  • Seminārs – konference “Jaunā mācību satura ieviešana matemātikas un dabaszinātņu (fizikas) mācību priekšmetos” – 3. decembris
  • Kursi “Kā veicināt sadarbību ar vecākiem un ģimeni” – 24. oktobris
  • Kursi “Sadarbību grupu veidošana kolektīvā” – 23. oktobris