Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Adrese: Raiņa iela 55, Jūrmala, LV-2011
Tālr.: (+371) 67735842
E-pasts: jvg@edu.jurmala.lv

Atbalsta biedrības rekvizīti

Konta nr.: LV31UNLA0050018291098
Reģ.nr.: 40008047071
A/S „SEB banka”
Kods: UNLALV2X