15. janvārī 10. – 12. klašu skolēni piedalījās karjeras atbalsta pasākumā “Pieprasītākās spējas un prasmes šodienas un nākotnes darba tirgū”. Skolēni tikās ar karjeras konsultanti un koučinga spēļu treneri Jolantu Priedi. Lekcijas – diskusijas laikā tika sniegts ieskats par pieprasītākajām šodienas un nākotnes prasmēm darba tirgū, kā arī skolēni tika iepazīstināti ar profesijām, kādas vēl nav darba tirgū sastopamas, bet nākotnē noteikti parādīsies. J. Priede aicināja jauniešus jau tagad attīstīt prasmes ne tikai mācību stundās, bet aktīvi darbojoties arī ārpusstundu un ārpusskolas aktivitātēs. Viens no diskusijas jautājumiem, uz kuru skolēni mēģināja rast atbildi, bija – kas ir uzņēmējspējas un kā tās attīstīt jau tagad, lai nākotnē veiksmīgi virzītos par savu izvēlēto karjeras ceļu. Karjeras konsultante bija sagatavojusi nelielu praktisku uzdevumu – skolēniem bija jāveic savs pašnovērtējums analizējot savas uzņēmējspējas un pēc tam jāuzraksta rīcības plāns tuvākajiem trīs mēnešiem, kā vēl vairāk attīstīt šīs spējas.

Diskusijas noslēgumā J. Priede skolēniem atgādināja, ka savu karjeras ceļu viņi veido jau tagad, un novēlēja nenobīties no saviem sapņiem un atrast veidu, kā tos piepildīt un realizēt.

Pasākums notika ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Printēt rakstu