Arī šajā mācību gadā 7. klašu skolēni ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros piedalījās karjeras atbalsta pasākumā “Iepazīsti profesiju daudzveidību tirdzniecības centrā “Korso”. Pasākuma mērķis – iepazīstināt jauniešus ar profesijām, kas pieejamas tirdzniecības centrā, kā arī izzināt dažādu nozaru speciālistu ikdienu – kādi ir galvenie darba pienākumi, darba apstākļi, kāda izglītība ir nepieciešama attiecīgajam profesionālim. Pasākuma laikā skolēni tika sadalīti 6 komandās un ar praktisku uzdevumu palīdzību, tika iepazīstināti ar dažu jomu speciālistu ikdienu, ļaujot iejusties viņu ikdienas darbā izpildot iepriekš sagatavotus uzdevumus. Tādā  veidā skolēniem bija iespēja iegūt plašāku ieskatu ne tikai profesiju daudzveidībā, kuras sastopamas tirdzniecības centrā, bet arī attīstīt izpratni par uzņēmējdarbības vidi tirdzniecības centrā un kādi profesiju pārstāvji nepieciešami, lai varētu atvērt un uzturēt tirdzniecības centru. Praktiskajos uzdevumos katram skolēnam bija iespēja izvērtēt savu atbilstību kādai no profesijām.

Pasākums bija interesants, aizraujošs, ar nelielu sacensības garu, jo pasākuma noslēgumā tika noteikta uzvarētājkomanda, kura bija savākusi visvairāk punktu visos uzdevumos. Skolēni uzzināja ne tikai daudz jauna un interesanta par profesijām, bet arī guva priekšstatu, kā dzīvē var noderēt tādas zināšanas un prasmes, kas tiek apgūtas skolas gados.

Līga Sīpola 

Printēt rakstu