- Jūrmalas Valsts Ģimnāzija - http://jvg.lv -

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skolēni piedalās starptautiskos ZPD lasījumos Tibles ģimnāzijā Zviedrijā

Šī gada martā 13 Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skolēniem Nordplus programmas projekta “Skolēnu starptautiskā zinātniskā konference” ietvaros tika dota iespēja lasīt, aizstāvēt un izskaidrot savus zinātniski pētnieciskos darbus Tibles ģimnāzijā Zviedrijā. Šis starptautiskais projekts, kurā sadarbojas Tibles ģimnāzija (Zviedrija), Tartu Jana Poskes ģimnāzija (Igaunija) un Jūrmalas Valsts ģimnāzija aizsākās ar ideju jau 2017. gadā, kad šo valstu skolēni tika aicināti prezentēt savus pētnieciskos darbus Tartu Jana Poskes ģimnāzijā. Šobrīd sadarbība jau ir pāraugusi nopietnā Nordplus programmas projektā, kuru atbalsta Ziemeļu Ministru padome un kas ilgs 3 gadus. Šogad konferencē mūsu valsti pārstāvēja septiņi 11. klases skolēni: Aleksa Purmale, Adriāns Kārkliņš, Alens Pelcbergs, Elīza Bukovska, Marks Arnolds Župerka, Marija Luīze Muižniece, Renārs Belruss un seši 12. klašu skolēni: Jānis Ieviņš, Patricija Mikele, Ādams Edvards Vasaraudzis, Anna Ramkoviča, Pauls Pencis, Souhards Bhandari. Minēto dalībnieku ZPD darbi bija sagatavoti ļoti augstā, starptautiskiem standartiem atbilstošā līmenī, kā arī tika atzīmēts skolēnu augstais zināšanu līmenis angļu valodā. Neskatoties uz to, ka šajā gadā darbs pie šī projekta posma ir beidzies, jāsāk izstrādāt nākamie posmi, jo novembrī paredzēta skolotāju tikšanās par darba plānojumu, savukārt jau 2020. gada martā starptautiskie lasījumi notiks Jūrmalas Valsts ģimnāzijā.

Solvita Sila