jvg_misija_vizija

“Te nu mēs esam.
Debess no perlamutra,
tā ir tā gliemežnīca,
kas pāri.
Un te mums ir jākļūst
par pērlēm.”
               (O. Vācietis)

Pasaulē, kur viss plūst, mainās un atkal rodas no jauna, skola ir vieta, kur visskaidrāk redzamas laika zīmes – gan tās, kuras tiek saglabātas un turētas godā, gan tās, kuras liek straujāk pukstēt sirdij, pārveidoties un arvien sākt kaut ko no jauna.

Jūrmalas Valsts ģimnāzija šodien ir pārmaiņām, laikam un cilvēkiem atvērta skola ar tālejošiem mērķiem un virzību uz izcilu, laikmetīgu, atpazīstamu un gudru izglītības iestādi.

2019. gada 4. novembrī par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktori kļūst Ieva Taranda, atverot jaunu lapaspusi šīs skolas vēstures grāmatā.

Ģimnāzijas prioritātes, uzsākot 2020./2021. m. g.:

  • metodiskais darbs (metodiskās kapacitātes palielināšana, JVĢ skolotāju meistarklases, digitālās mācību stundu krātuves izveidošana, tālākizglītība u.c.)
  • jēgpilna, skolēncentrēta sadarbība ar Latvijas augstskolām, īstenojot kompetencēs balstīto mācību procesu
  • starptautisko projektu (Erasmus+, Nordplus), kā arī starpdisciplināro projektu valsts līmenī īstenošana
  • ģimnāzijas tēla popularizēšana (laikmetīgi skolas simboli, mājas lapa, sociālie tīkli)
  • skolas tradīciju turpināšana, saglabājot ģimnāzijas garu, vienlaikus realizējot jaunas idejas
  • matemātikas un dabaszinību jomas stiprināšana
  • teātra, kora un dejas tradīciju turpināšana un attīstīšana
  • attālinātā mācību procesa kvalitatīva un inovatīva nodrošināšana
  • tiešsaistes programmēšanas apmācības nodrošināšana 10. klašu skolēniem sadarbībā ar Eiropas Programmēšanas skolu Datorium
  • skolas renovācijas procesa veiksmīga realizācija augstas izglītības kvalitātes un modernas mācību vides turpmākai nodrošināšanai

Mēs paši esam laiks, kuru dzīvojam un kurā dzīvojam katru dienu, katru stundu, katru mirkli, arvien tiecoties iemācīties, apgūt, saprast, pieņemt, uzklausīt, iemīlēt kaut ko jaunu un nebijušu.