Programma tiks īstenota Aizputes ielā 1A, Lielupē, Jūrmalā, LV-2010.

Dokumenti iesniedzami skolas kancelejā līdz š. g. 15. augustam no plkst. 9.30 līdz plkst. 15.00 un š. g. 16. augustā līdz plkst. 11.00.

Iestājpārbaudījuma tests notiks š. g. 16. augustā plkst. 12.00.

Sīkāka informācija ģimnāzijas pa tālruņiem 67735842 un 26171152.

 

Printēt rakstu