Ģimnāzistei 1. pakāpe Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferencē (13.04.2019)

Lepojamies ar Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 11.a klases skolnieces Lauras Paulas Jansones iegūto 1. pakāpi Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferencē literatūrzinātnes nozarē ar pētījumu “Vilkača tēla interpretācija latviešu literatūrā”.

Paldies darba vadītājai – latviešu valodas un literatūras skolotājai Andželai Šustiņai!

paula_jansone_zpd_valsts

Printēt rakstu

Sasniegumi profesora Arnolda Valtnera konkursā “Pazīsti savu organismu”

9. aprīlī mūsu skolā notika tradicionālais profesora Arnolda Valtnera konkurss “Pazīsti savu organismu.” Tajā piedalījās 52 skolēni no vairākām Jūrmalas skolām. Pirmās vietas gan 9. klašu, gan vidusskolas posmā šogad ieguva Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas skolēni, taču arī mēs varam lepoties.

9. klašu grupā II vieta Ričardam Gudelim (9.b klase), skolotāja Anita Brūvele,
vidusskolēnu grupā atzinība Elīnai Plinčei (10.m klase), skolotāja Irēna Petrovska.

valtners_2019

Printēt rakstu

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skolēni piedalās starptautiskos ZPD lasījumos Tibles ģimnāzijā Zviedrijā

Šī gada martā 13 Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skolēniem Nordplus programmas projekta “Skolēnu starptautiskā zinātniskā konference” ietvaros tika dota iespēja lasīt, aizstāvēt un izskaidrot savus zinātniski pētnieciskos darbus Tibles ģimnāzijā Zviedrijā. Šis starptautiskais projekts, kurā sadarbojas Tibles ģimnāzija (Zviedrija), Tartu Jana Poskes ģimnāzija (Igaunija) un Jūrmalas Valsts ģimnāzija aizsākās ar ideju jau 2017. gadā, kad šo valstu skolēni tika aicināti prezentēt savus pētnieciskos darbus Tartu Jana Poskes ģimnāzijā. Šobrīd sadarbība jau ir pāraugusi nopietnā Nordplus programmas projektā, kuru atbalsta Ziemeļu Ministru padome un kas ilgs 3 gadus. Šogad konferencē mūsu valsti pārstāvēja septiņi 11. klases skolēni: Aleksa Purmale, Adriāns Kārkliņš, Alens Pelcbergs, Elīza Bukovska, Marks Arnolds Župerka, Marija Luīze Muižniece, Renārs Belruss un seši 12. klašu skolēni: Jānis Ieviņš, Patricija Mikele, Ādams Edvards Vasaraudzis, Anna Ramkoviča, Pauls Pencis, Souhards Bhandari. Minēto dalībnieku ZPD darbi bija sagatavoti ļoti augstā, starptautiskiem standartiem atbilstošā līmenī, kā arī tika atzīmēts skolēnu augstais zināšanu līmenis angļu valodā. Neskatoties uz to, ka šajā gadā darbs pie šī projekta posma ir beidzies, jāsāk izstrādāt nākamie posmi, jo novembrī paredzēta skolotāju tikšanās par darba plānojumu, savukārt jau 2020. gada martā starptautiskie lasījumi notiks Jūrmalas Valsts ģimnāzijā.

Solvita Sila

Printēt rakstu

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas teātrim Grand Prix V Minskas starptautiskajā bērnu teātru forumā “Soļi”

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas teātris no 25. marta līdz 28. martam piedalījās V Minskas starptautiskajā bērnu teātru forumā “Soļi” ar izrādi “Laiks” un ieguva Grand Prix balvu. Tā kā Jūrmalas Valsts ģimnāzijas teātris bija vienīgais kolektīvs no Latvijas, tas pārstāvēja ne tikai ģimnāziju, bet arī Jūrmalu un Latviju.

Festivālā piedalījās kolektīvi no Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas.

Neliels video no mūsu prezentācijas Baltkrievijā:
https://www.youtube.com/watch?v=GKMr9D9gYfU&feature=youtu.be

Printēt rakstu

Izglītības un zinātnes ministres I. Šuplinskas viesošanās JVĢ (25.03.2019.)

25. martā Jūrmalas Valsts ģimnāzijā viesojās izglītības ministre I. Šuplinska. Vizītes mērķis – iepazīties ar ģimnāziju un kopā ar administrāciju pārrunāt problēmas, kuras aktualizējušās sakarā ar skolu tīkla optimizāciju Jūrmalā.

Tikšanās gaitā direktore S. Rone ministri ne tikai iepazīstināja ar pašreizējiem ģimnāzijas darba virzieniem un sasniegumiem, bet arī prezentēja ģimnāzijas izstrādāto attīstības stratēģiju 2020. – 2024. gadam, kā arī informēja par paredzamo skolas renovāciju.

Vizītes noslēgumā ministre pateicās par lietišķo sarunu un skanīgo ģimnāzijas ansambļa sveicienu. Viesu grāmatā I. Šuplinska ierakstīja vēlējumu: “Jums dialoga sarunā saglabāt un attīstīt Jūrmalas Valsts ģimnāziju!“

suplinska_jvg

Printēt rakstu

7.b klasei mācību diena Rīgas Tehniskajā universitātē (27.02.2019.)

27. februārī 7.b klase pavadīja savu mācību dienu RTU inženierekonomikas un vadības fakultātē.

Dienā piedzīvotais:

  • lekcija “Nauda un budžeta veidošana”
  • lekcija “Drošība un veselība”
  • tikšanās ar studentu pašpārvaldes pārstāvjiem
  • ekskursija pa fakultātes ēku, iepazīšanās ar studiju iespējām un apstākļiem.

Pasākumu organizēja RTU Bērnu un Jauniešu universitāte.

Paldies skolotājai Dacei Jansonei par skolēnu iesaistīšanu pasākumā!

Printēt rakstu

Ģimnāzijas ansamblis uzvar pilsētas vokālās mūzikas konkursā “Balsis” (21.02.2019.)

21. martā Jūrmalas Mūzikas vidusskolā norisinājās pilsētas vokālās mūzikas konkurss “Balsis”, kurā 1. pakāpes diplomu un “ceļazīmi” uz reģiona konkursu ieguva Jūrmalas Valsts ģimnāzijas vokālais ansamblis. Sveicam ansambļa dalībniekus – Katrīnu Štālmani, Akvelīnu Mārtinsoni, Patrīciju Jansoni, Paulu Penci, Arti Vītolu, Rolandu Jansonu un
Emīlu Kūmu – , kā arī ansambļa vadītāju skolotāju Dainu Frīdenbergu ar panākumiem!
Printēt rakstu