Lepojamies ar panākumiem Latvijas Skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posmā

Februāris  un marts skolās jau tradicionāli saistās ar vidusskolēnu zinātnātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanu.
Vairāk nekā pustūkstotis skolēnu piektdien, 3. aprīlī, attālināti piedalījās Latvijas Skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posmā, kas pirmo reizi norisinājās digitālajā vidē. Skolēni savu darbu prezentācijas iesūtīja video formātā, kā arī iesaistījās tiešsaistes diskusijās ar vērtēšanas komisijām. Valsts posmam šogad tika izvirzīti 580 skolēnu 478 zinātniskās pētniecības darbi.

Valsts konferencē
1. vieta Aigai Diļevkai
par darbu mākslas sekcijā “Žaņa Lipkes portretējums spēlfilmā “Tēvs Nakts”, vad. Mikus Solovejs, Andžela Šustiņa
3. vieta Zintim Silam par darbu filozofijas sekcijā “Kosmogoniskie mīti – kopīgais un atšķirīgais”, vad. Mikus Solovejs
Šogad  reģionā prezentēt savus darbus tika uzaicināti 7 ģimnāzijas audzēkņi –

Aiga Diļevka 11.m (1. vieta), 
Zintis Sils 11.m (2. vieta),
Estere Viļuma 11.a (2. vieta), vad. Modra Sproģe
Patrīcija Ķipēna, Elīna Pliče 11.m (3. vieta), vad. Irēna Petrovska
Lauma Lielkalne 11.m, vad. Irēna Petrovska 
Santa Semjonova 11.a, vad. Mikus Solovejs

Lepojamies ar mūsu skolēnu un skolotāju sasniegumiem! Paldies par ieguldīto darbu!

Printēt rakstu

Ģimnāzijas kolektīva kopīgs darbs, nodrošinot attālinātu mācīšanos

kopa_varamPamatojoties uz izsludināto ārkārtas stāvokli valstī saistībā ar COVID 19 izplatību, Jūrmalas Valsts ģimnāzijā tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē no 13. marta līdz 14. aprīlim, nodrošinot mācības attālināti.

Centralizēto svešvalodu eksāmenu norise 12. klasēm pārcelta uz 2020. gada 12. – 15. maiju.

12. klases skolēniem pavasara brīvdienas no 16. – 22. martam.

Tiek pārtraukta arī visu kultūrizglītības, sporta un interešu izglītības procesu norise, kā arī aiz iegti publiskie pasākumi.

No 23. marta Jūrmalas Valsts ģimnāzija sāk īstenot attālinātās mācīšanās procesu. Mācības katru dienu notiks pēc stundu saraksta. Skolēniem jāseko e-klases ierakstiem un mācību priekšmetu skolotāju norādēm par veicamajiem uzdevumiem.

Lūdzam savlaicīgi ziņot klases audzinātājam, ja skolēnam nepieciešams atbalsts attālinātām mācībām.

Informācija par Covid–19 (Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa)

Printēt rakstu