Ģimnāzijas skolēniem nedalīti panākumi pilsētas vēstures olimpiādē (12.01.2018.)

12. janvārī notika pilsētas vēstures olimpiāde. Visas godalgotās vietas ieguva ģimnāzijas skolēni.

12. klašu grupā:

1. vieta Odrijai Jasinovičai (12.m),
2. vieta Kristīnei Baltpurviņai (12.m),
3. vieta Janai Aizupei (12.m),
atzinība Kristiānai Ošupei (12.m).

Paldies skolotājam Gunāram Bulam!

9. klašu grupā:

1. vieta Patrikam Jasinovičam (9.b),
2. vieta Zintim Silam (9.a),
3. vieta Kristīnei Jasjukēvičai (9.b),
atzinība Evelīnai Liepiņai (9.b).

Paldies skolotājai Lilijai Skangalei!

Printēt rakstu

ZPD lasījumu konference “Es dzīvoju pie jūras” (10.01.2018.)

Uzsākot jauno mācību semestri, 9. janvārī Jūrmalas Izglītības pārvalde  ģimnāzijā organizēja zinātnisko darbu lasījumu konferenci “Es dzīvoju pie jūras”, kurā ar pētniecisko darbu lasījumiem piedalījās jaunie Jūrmalas pedagogi un tie skolēni, kuri ar panākumiem iepriekšēja mācību gadā darbus aizstāvēja reģiona, valsts un starptautiskā mēroga zinātniski pētniecisko darbu konferencēs.

Jūrmalas Valsts ģimnāziju pārstāvēja angļu valodas skolotāja Ineta Cvetkova, viņas darba tēma ”Mācīšanās prasmju attīstība 5. – 7. klasēs”, savukārt par tematu “Latvijas diplomātijas sadarbības problēmas ar bijušajām PSRS republikām un to attīstības prognozes” iepazīstināja ģimnāzijas absolvents, students Artūrs Svarinskis.

Ar tēmu “Skolas vadības stratēģija pusaudžiem ar īpašam vajadzībām dzīves mērķu apzināšana” konferences noslēgumā piedalījās arī Doc. paed. Sandra Rone, kas uzskatāmi parādīja, ka daudzo direktores pienākumu veikšanu var sekmīgi apvienot ar zinātnisko darbību un nest pienesumu pedagoģiskās domas attīstībā ne tikai Latvijā, bet arī aiz tās robežām.

Auditorija, kas bija Jūrmalas skolu vidusskolēni, konferences gaitā guva priekšstatu par zinātniskā darba būtību un problēmām, ar kādām jāsastopas tā izstrādes gaitā.

M. Sproģe

Printēt rakstu

Ziemassvētku noformējumu konkursa dalībnieku apbalvošana (09.01.2018.)

Jūrmalas Valsts ģimnāzija tika apbalvota ar atzinības rakstu par skaistāko Ziemassvētku noformējumu Majoru Kultūras centrā 9. janvārī. Godināšanas pasākumā piedalījās 12.m klases skolniece Kitija Krastiņa, direktora vietniece A. Šustiņa un ģimnāzijas direktore S. Rone.

Ir liels gandarījums, ka mūsu lielajam Ziemassvētku noformēšanas darbam ir tik augsts novērtējums!

Paldies visiem par lielo ieguldījumu!

ziemassv_noform_balva2018_1 ziemassv_noform_balva2018_2

Printēt rakstu

Pensionēto skolotāju Ziemassvētku – Jaungada pasākums (05.01.2018.)

5. janvārī Jūrmalas Valsts ģimnāzija uzņēma 81 pensionēto skolotāju un skolas darbinieku skolas aktu zālē uz Ziemassvētku – Jaungada pasākumu. Pasākumā piedalījās Jūrmalas pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas skolu pensionētie skolotāji un skolu darbinieki. Šo pasākumu organizēja Jūrmalas pilsētas arodbiedrība sadarbībā ar JVĢ arodbiedrību.

Pensionētos skolotājus priecēja JVĢ ansambļa priekšnesumi, deju grupas “Virziens” uzstāšanās, kā arī JVĢ absolventes flautas spēle.

JVĢ svētku pasākuma organizatori un vadība saņēma daudz pateicības vārdu no pasākuma dalībniekiem.

Attēlus skatieties šeit!

Printēt rakstu

Mūsu skolēniem panākumi Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 19. Atklātajā matemātikas olimpiāde

12. klase

1. vieta – Roberts Leonārs Svarinskis
2. vieta – Kristīne Baltpurviņa
3. vieta – Jana Aizupe
Atzinība – Liāna Afatņicka

11. klase

1. vieta – Pauls Pencis
3. vieta – Gunārs Dāvis Bahs
Atzinība – Paula Altenburga

10. klase

Atzinība – Oto Skrupskis
Atzinība – Patrīcija Mikele
Atzinība – Laura Malēja

9. klase

2. vieta – Kristaps Kozulis
Atzinība – Patriks Jasinovičs

Paldies skolotājām Dacei Zandovskai, Ingunai Jablonskai un Ligitai Ķirsei!

Printēt rakstu

Ģimnāzistiem sasniegumi Jūrmalas pilsētas angļu valodas olimpiādē (01.12.2017.)

Sveicam Jūrmalas pilsētas angļu valodas olimpiādes godalgoto vietu ieguvējus:

Laurai Malējai (10.m) – 2. vieta,
Patricijai Mikelei (10.m) – 2. vieta,
Robertam Leonāram Svarinskim (12.m) – 2. vieta
Renāram Belrusam (10.m) – 3. vieta,
Ilānai Vakulkai (12.v) – 3. vieta
Alisei Annai Narnickai (10.m) – atzinība
Ričardam Lipstem (11.m) – atzinība!

Paldies skolotājai Solvitai Silai!

Printēt rakstu