Pamatizglītības otrā posma (7.–9. klase) izglītības programma
(izglītības programmas kods 23011111)


Pamatizglītības otrā posma (7.–9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma
(izglītības programmas kods 23013111)


Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
(izglītības programmas kods 31013011)


Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma 
(izglītības programmas kods 31012011)


Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
(izglītības programmas kods 31011011)