A grupā:

1. vieta Janai Riženkovai 12.m (skol. E. Lotovina)
2. vieta Poļinai Čigakai 11.m (skol. E. Lotovina)
2. vieta Madlenai Brantei 12.v (skol. T. Razživina)

B grupā:

1. vieta Kristīnei Baltpurviņai 12.m (skol. E. Lotovina)
2. vieta Valērijai Sirmai 10.m (skol. T. Razživina)
Atzinība Annai Ramkovičai 11.m (skol. E. Lotovina)

Printēt rakstu