Godalgotās vietas Jūrmalas pilsētā ir ieguvuši:

Patriks Jasinovičs (9.b) – 2. vieta
Kristīne Jasjukēviča (9.b) – atzinība
Patricija Mikele (10.m) – 3. vieta
Dāvis Bahs (11.m) – 1. vieta
Kristīne Baltpurviņa (12.m) – 2. vieta.

Paldies bioloģijas skolotājām Anitai Brūvelei un Irēnai Petrovskai!

Printēt rakstu