kopa_varamPamatojoties uz izsludināto ārkārtas stāvokli valstī saistībā ar COVID 19 izplatību, Jūrmalas Valsts ģimnāzijā tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē no 13. marta līdz 14. aprīlim, nodrošinot mācības attālināti.

Centralizēto svešvalodu eksāmenu norise 12. klasēm pārcelta uz 2020. gada 12. – 15. maiju.

12. klases skolēniem pavasara brīvdienas no 16. – 22. martam.

Tiek pārtraukta arī visu kultūrizglītības, sporta un interešu izglītības procesu norise, kā arī aiz iegti publiskie pasākumi.

No 23. marta Jūrmalas Valsts ģimnāzija sāk īstenot attālinātās mācīšanās procesu. Mācības katru dienu notiks pēc stundu saraksta. Skolēniem jāseko e-klases ierakstiem un mācību priekšmetu skolotāju norādēm par veicamajiem uzdevumiem.

Lūdzam savlaicīgi ziņot klases audzinātājam, ja skolēnam nepieciešams atbalsts attālinātām mācībām.

Informācija par Covid–19 (Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa)

Printēt rakstu