Saņēmu uzaicinājumu no Beļģijas partnera Hugo Verkesta un piedalījos starptautiskā semināra ziemas sesijā saistībā ar Erasmus+ projekta “Atcere – totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā Nr.20124-1-LV01-KA201-0000435” rezultātu izvērtēšanu un izplatīšanu.

        Semināra laikā apmeklēju Vives Universitātes koledžu Toroutā, iepazinos ar “Atceres izglītības” programmu, noklausījos prof. M. Vidneres lasījumu plenārsēdē “Traumatiskā pieredze un pārdzīvojums”.

        Semināra laikā tika apmeklēts Kara muzejs Mečelenā, Beļģijas federālais parlaments un Latvijas vēstniecība Briselē, lai pārrunātu Latvijas simtgades notikuma sasaisti ar Beļģiju, popularizējot paveikto projektā.

        Darba grupās notika pieredzes apmaiņa no projekta dalībvalstīm – Lietuvas, Latvijas un Polijas, kur bija iespēja izteikt viedokli par projekta “Atcere – totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā” intelektuālajiem rezultātiem, gan piedāvājot tālāku sadarbību rudens sesijas organizēšanai Toroutā, veidojot izstādi, gan vasaras sesijas organizēšanai Jūrmalas Valsts ģimnāzijā. Seminārā nolasīju referātu par projekta izvērtēšanas un intelektuālo rezultātu izplatīšanas pasākumiem.

        Šajās dienās paveiktais liecina par to, ka veiktas trīs projekta gados dziļas iestrādnes atceres izglītības tēmas izpētē, popularizēšanā, gan veco cilvēku atmiņas apzināšanā ar skolēniem un studentiem, gan arī šo liecību un iestrādņu sagatavošanā. Vēl svarīgi būtu jau izstrādātos materiālus papildināt ar noteiktiem zinātniskiem instrumentiem, iepazīstināt studentus un skolēnus starptautiskajos semināros, izvērtējot totalitārisma seku apzināšanu vēsturiskās domāšanas procesā.

        Diskusijas laikā tika pārrunāti turpmākie sadarbības virzieni un atceres izglītības attīstības virzība ne tikai starp Jūrmalas Valsts ģimnāziju un projektā iesaistītajām skolām, bet arī ar citām Eiropas izglītības iestādēm. Esmu pārliecināta, ka šo darbu ir vērts turpināt.

Direktore Sandra Rone

rone_vive_2018

Printēt rakstu