Jūrmalas Valsts ģimnāzia paraksta sadarbības līgumu ar Latvijas Mākslas akadēmiju

Kur domas, tur enerģija. Un augs tas, ko sēsim, lolosim un uz ko koncentrēsimies. Šajā attālinātajā un visnotaļ kompleksajā laikā vēl jo nozīmīgāk ir turēties pie kopā būšanas – pie sadarbības. Esam priecīgi un gandarīti par vēl vienu sadarbības līgumu – ar Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA). Attālināti, bet ne mazāk svinīgi: LMA rektors Kristaps Zariņš un JVĢ direktore Ieva Taranda. Attīstība notiek pa spirāli, mēs tiecamies uz labāku, kvalitatīvāku un pēc būtības jēgpilnāku izglītību, kurā visi iesaistītie partneri ir līdzatbildīgi un motivēti darīt labāko.

Sadarbībā ar LMA ir noslēgušies jau divi veiksmīgi sociālā dizaina projekti: tiešsaistes rokasgrāmata skolotājiem “Tiešsaiste IR” un Jūrmalas senioru stāstu atspoguļojums idejās jūrmalnieku dzīves kvalitātes uzlabošanai pilsētā un saziņas veicināšanai dažādu paaudžu cilvēku starpā “Jūrmala sarunājas”. Priecājamies par paveikto un raugāmies uz jauniem apvāršņiem.

jvg_ligums_lma

Printēt rakstu