Aicinām vecākus uz kopsapulci š. g. 13. februārī

Cienījamie vecāki!

Jūrmalas Valsts ģimnāzija aicina Jūs uz vecāku kopsapulci š. g. 13. februārī plkst. 1830 ģimnāzijas aktu zālē.

Darba kārtībā:

  1. Mācību darbs un aktualitātes Jūrmalas Valsts ģimnāzijā.

(Direktore Sandra Rone, direktores vietniece izglītības jomā Laila Liepa)

  1. Informatīva diskusija skolas vecuma bērnu vecākiem par seksuālo un reproduktīvo veselību

(Diskusiju vada biedrības “Papardes zieds” valdes priekšsēdētāja Iveta Ķelle)
Sīkāka informācija šeit

  1. Klašu vecāku sapulces (Pēc klases audzinātāja uzaicinājuma).

Ģimnāzijas administrācija

Printēt rakstu

ZPD lasījumu konference “Es dzīvoju pie jūras” (10.01.2018.)

Uzsākot jauno mācību semestri, 9. janvārī Jūrmalas Izglītības pārvalde  ģimnāzijā organizēja zinātnisko darbu lasījumu konferenci “Es dzīvoju pie jūras”, kurā ar pētniecisko darbu lasījumiem piedalījās jaunie Jūrmalas pedagogi un tie skolēni, kuri ar panākumiem iepriekšēja mācību gadā darbus aizstāvēja reģiona, valsts un starptautiskā mēroga zinātniski pētniecisko darbu konferencēs.

Jūrmalas Valsts ģimnāziju pārstāvēja angļu valodas skolotāja Ineta Cvetkova, viņas darba tēma ”Mācīšanās prasmju attīstība 5. – 7. klasēs”, savukārt par tematu “Latvijas diplomātijas sadarbības problēmas ar bijušajām PSRS republikām un to attīstības prognozes” iepazīstināja ģimnāzijas absolvents, students Artūrs Svarinskis.

Ar tēmu “Skolas vadības stratēģija pusaudžiem ar īpašam vajadzībām dzīves mērķu apzināšana” konferences noslēgumā piedalījās arī Doc. paed. Sandra Rone, kas uzskatāmi parādīja, ka daudzo direktores pienākumu veikšanu var sekmīgi apvienot ar zinātnisko darbību un nest pienesumu pedagoģiskās domas attīstībā ne tikai Latvijā, bet arī aiz tās robežām.

Auditorija, kas bija Jūrmalas skolu vidusskolēni, konferences gaitā guva priekšstatu par zinātniskā darba būtību un problēmām, ar kādām jāsastopas tā izstrādes gaitā.

M. Sproģe

Printēt rakstu

Pensionēto skolotāju Ziemassvētku – Jaungada pasākums (05.01.2018.)

5. janvārī Jūrmalas Valsts ģimnāzija uzņēma 81 pensionēto skolotāju un skolas darbinieku skolas aktu zālē uz Ziemassvētku – Jaungada pasākumu. Pasākumā piedalījās Jūrmalas pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas skolu pensionētie skolotāji un skolu darbinieki. Šo pasākumu organizēja Jūrmalas pilsētas arodbiedrība sadarbībā ar JVĢ arodbiedrību.

Pensionētos skolotājus priecēja JVĢ ansambļa priekšnesumi, deju grupas “Virziens” uzstāšanās, kā arī JVĢ absolventes flautas spēle.

JVĢ svētku pasākuma organizatori un vadība saņēma daudz pateicības vārdu no pasākuma dalībniekiem.

Attēlus skatieties šeit!

Printēt rakstu

Vācu valodas diena Jūrmalas Valsts ģimnāzijā 2017. gada 17. oktobrī

Oktobrī Latvijā pirmo reizi norisinājās Vācu valodas dienas. Gētes institūts ne tikai organizēja ar valodu saistītus pasākumus, bet arī aicināja dažādu institūciju, tostarp skolu, pārstāvjus aktīvi iesaistīties šo dienu veidošanā. Aicinājumam atsaucāmies mēs visi: Jūrmalas Valsts ģimnāzijas vadība, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 12. un 11. klašu audzēkņi. Ideju bija daudz, taču nolēmām iespējami atraktīvā un daudzpusīgā veidā ar vācu valodu iepazīstināt mūsu tuvākos – savus skolas biedrus, – gan tos, kas kā otro svešvalodu izvēlējušies krievu valodu un vācu valodā nezina ne vārda (vismaz sakumā viņiem tā likās), gan tos, kas vācu valodā vēl tikai sper pirmos soļus. Izveidojām 12 „stacijas”, kuras bija jāapmeklē visu klašu komandām. Katrā „stacijā” skolēnus sagaidīja kāds interesants, 12. klašu audzēkņu sagatavots uzdevums. Divas stundas pagāja nemanot, un noslēgumā pulcējāmies sporta zālē, kur tika apbalvotas veiksmīgākās komandas. Taču ieguvēji bija visi – vēl viena valoda vairs neliksies sveša un neapgūstama.

Paldies visiem, kas organizēja, iesaistījās un atbalstīja šo īpašo dienu!

Daina Burve, vācu valodas skolotāja

Printēt rakstu

Sveicam Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skatuves runas konkursa laureātus!

7. – 9. klašu grupā

1. vieta Rihards Gutbergs 9.A
2. vieta Ieva Demme 7.A
2. vieta Jānis Norberts Krauja 9.A
3. vieta Lauris Jansons 7.B
3. vieta Patriks Jasinovičs 9.B
Atzinība Emīlija Miteniece 9.B
Atzinība par jaunrades darbu Daniela Jurenase 8.A

10. – 12. klašu grupā

1. vieta Katrīna Ruzaiķe 12.M
1. vieta Dagnija Buivide 11.M
2. vieta Odrija Jasinoviča 12.M
3. vieta Adriana Beāte Asača 10.M
3. vieta Rihards Gradkovskis 10.A
Atzinība Jana Aizupe 12.M
Atzinība par jaunrades darbu Daniels Balodis 12.V
Atzinība par jaunrades darbu Daniels Krusts 12.M
Atzinība par jaunrades darbu Emīls Sviklāns 10.M
Atzinība par jaunrades darbu Alise Anna Narnicka 10.M
Atzinība par jaunrades darbu Roberts Kalvāns 12.M

Printēt rakstu

Uzaicinājums jauniešu līderiem

Nāc piesakies! Tiek pagarināta pieteikšanās uz nodarbībām par dažādām vides tēmām.

Pieteikšanās tiek pagarināta līdz 24. septembrim. Aktīvākā jauniešu grupa saņem balvu, kas ir divu dienu no projekta atmaksāts brauciens uz Igauniju (Tartu).

No 2017. gada septembra līdz decembrim, biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” un Latvijas Universitāte, finansē Latvijas vides aizsardzības fonds, projekta „Esi par ilgtspējīgu valsts izaugsmi, pamatotu uz aprites ekonomiku” (Nr.1-08/178/2017) ietvaros organizē apmācību nodarbības jauniešu līderiem trijos Latvijas reģionos – Rīgā un Pierīgā, Kurzemē un Latgalē.

Lasīt vairāk…

Printēt rakstu