Karjeras atbalsta pasākums “Pieprasītākās spējas un prasmes šodienas un nākotnes darba tirgū” (15.01.2019.)

15. janvārī 10. – 12. klašu skolēni piedalījās karjeras atbalsta pasākumā “Pieprasītākās spējas un prasmes šodienas un nākotnes darba tirgū”. Skolēni tikās ar karjeras konsultanti un koučinga spēļu treneri Jolantu Priedi. Lekcijas – diskusijas laikā tika sniegts ieskats par pieprasītākajām šodienas un nākotnes prasmēm darba tirgū, kā arī skolēni tika iepazīstināti ar profesijām, kādas vēl nav darba tirgū sastopamas, bet nākotnē noteikti parādīsies. J. Priede aicināja jauniešus jau tagad attīstīt prasmes ne tikai mācību stundās, bet aktīvi darbojoties arī ārpusstundu un ārpusskolas aktivitātēs. Viens no diskusijas jautājumiem, uz kuru skolēni mēģināja rast atbildi, bija – kas ir uzņēmējspējas un kā tās attīstīt jau tagad, lai nākotnē veiksmīgi virzītos par savu izvēlēto karjeras ceļu. Karjeras konsultante bija sagatavojusi nelielu praktisku uzdevumu – skolēniem bija jāveic savs pašnovērtējums analizējot savas uzņēmējspējas un pēc tam jāuzraksta rīcības plāns tuvākajiem trīs mēnešiem, kā vēl vairāk attīstīt šīs spējas.

Diskusijas noslēgumā J. Priede skolēniem atgādināja, ka savu karjeras ceļu viņi veido jau tagad, un novēlēja nenobīties no saviem sapņiem un atrast veidu, kā tos piepildīt un realizēt.

Pasākums notika ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Printēt rakstu

Karjeras atbalsta pasākums “Iepazīsti profesiju daudzveidību tirdzniecības centrā”

3. un 5. decembrī 7. klašu skolēni ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros piedalījās karjeras atbalsta pasākumā “Iepazīsti profesiju daudzveidību tirdzniecības centrā”, kas norisinājās galerijā “Korso”. Pasākums tika organizēts ar mērķi, lai iepazīstinātu skolēnus ar profesijām, kuras sastopamas tirdzniecības centrā. Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja tuvāk iepazīt 6 jomu pārstāvju ikdienas darbu, nepieciešamās zināšanas un prasmes, karjeras iespējas attiecīgajā profesijā.

Pasākuma ievaddaļā jaunieši tika iepazīstināti ar galerijas “Korso” ēkas vēsturi un tirdzniecības centra darbību un profesiju daudzveidību tajā. Pasākuma galvenajā daļā, skolēni sadalījās 6 komandās un, veicot dažāda veida uzdevumus, iepazinās ar profesijām, kuras sastopamas skaistumkopšanas salonā “Kolonna Day Spa”, kinoteātrī “Star Cinema”, restorānā “Roof BAR-B-Q&MUSIC”, izklaides un izglītības centrā “Zili brīnumi”, kā arī uzzināja bez kādām profesijām tirdzniecības centrs nemaz nevar pastāvēt, proti, profesijas, kuras nepieciešamas tirdzniecības centra administrēšanā un apsaimniekošanā. Skolēniem bija jābūt gan vērīgiem un jāsaskaita videonovērošanas kameras, jāatrod attēlā redzamais objekts, gan jāizpēta reklāmas stendu veidi un to izvietošanas iespējas tirdzniecības centrā. Kinoteātrī bija jāizmanto matemātikas zināšanas un jāaprēķina biļešu cenas dažādām skatītāju grupām ar dažāda veida atlaidēm. Savukārt, restorānā bija iespēja pārliecināties, kāpēc ir vērts trenēt atmiņu, skolā mācoties dzejoļus no galvas, jo bija jāiejūtas viesmīļa lomā un jāpasūta klienta izvēlētie ēdieni, tos nepierakstot uz lapiņas, bet gan atceroties no galvas.

Pasākuma noslēgumā tika noskaidrota uzvarētājkomanda, balvā saņemot gardu kliņģeri, kuru tad pasākuma noslēgumā baudīja draudzīgi visa klase kopā.

Pasākums bija interesants, aizraujošs, ar interesantām aktivitātēm un nelielu sacensības garu. Skolēni uzzināja ne tikai daudz jauna un interesanta par profesijām, bet arī guva priekšstatu, kā dzīvē var noderēt tādas zināšanas un prasmes, kas tiek apgūtas skolas gados.

Printēt rakstu

Karjeras atbalsta pasākums “Iepazīsti mediķa profesiju”

4. decembrī 10. – 12. klašu skolēniem ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” bija iespēja piedalīties karjeras atbalsta pasākumā “Iepazīsti mediķa profesiju”, kurš norisinājās Jūrmalas slimnīcā.
Pasākuma laikā jaunieši tuvāk iepazinās ar vecmātes profesiju, tās izglītības ieguves iespējām, ielūkojās operāciju zālē un iepazinās ar ķirurga profesiju, kā arī ar slimnīcas uzņemšanas nodaļas darbu. Jaunieši piedalījās sarunā – diskusijā ar jauno mediķi, kura salīdzinoši nesen ieguvusi mediķa diplomu, lai vairāk uzzinātu par grūto, taču interesanto izglītības ceļu līdz mediķa diploma iegūšanai. Katrs medicīnas jomas pārstāvis skolēnus iepazīstināja ar profesijas pozitīvajām un negatīvajām pusēm, ar lietām, kuras ikdienas darbā redz tikai mediķi, kādas zināšanas un prasmes ir nepieciešamas, lai strādātu par mediķi.

Visi ārsti atzina – ja vien ir vēlme un motivācija kļūt par mediķi, lai nenobīstas no grūtībām un iet uz savu mērķi, jo sasniegtais rezultāts un gandarījuma sajūta, ka otram vari palīdzēt, ir to vērts.

Lai izdodas ģimnāzijas jauniešiem kļūt par labiem mediķiem!

Printēt rakstu

Jūrmalas Valsts ģimnāzija nominēta apbalvošanai konkursā “Skolu reitings”

“Draudzīgais Aicinājums ir tilts uz Latvijas brīvvalsti,
Tās ideālu turpinājums šodienā. Tas ir ceļš uz morālu sabiedrību.”

(M. Zālīte)

Draudzīgā Aicinājuma fonda pirmsākumi meklējami 1935. gadā, kad toreizējais Latvijas Republikas prezidents Kārlis Ulmanis savā vārda dienā, 28. janvārī, savai bērnības skolai nolēma ziedot grāmatas un aicināja to darīt arī citiem. Šī valsts mēroga kustība jau daudzus gadus tiek aktīvi atbalstīta visā Latvijā, tādēļ 28. janvāris, ir noteikts par Draudzīgā Aicinājuma dienu, kad Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti dāvināt grāmatas savām skolām.

Kopš Draudzīgā Aicinājuma idejas atdzimšanas 1994. gadā un fonda dibināšanas ir aizsāktas vairākas izglītībai nozīmīgas akcijas, kuru galvenais mērķis joprojām ir nemainīgs – izglītības kvalitātes paaugstināšana. Tas tiek veiksmīgi īstenots ar tādiem ikgadējiem pasākumiem, kā Skolu reitings, Draudzīgā aicinājuma fonda medaļa, “Cēsu skolotājs”, Skolēnu stipendijas, kā arī Draudzīgā Aicinājuma balva – pūce ar atplestiem spārniem, kas arī kļuvis par simbolu fonda logotipā.

Draudzīgā aicinājuma fonda balvas tiek pasniegtas pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem 10 nominācijās 4 skolu grupās:

  • ģimnāzijas,
  • specializētās skolas,
  • lauku skolas,
  • pilsētu skolas.

 
Jūrmalas Valsts ģimnāzija nominēta apbalvošanai konkursā “Skolu reitings” un saņēmusi uzaicinājumu uz balvas pasniegšanu 2018. gada 12. decembrī Vidzemes koncertzālē Cēsīs.

Ielūgumu var aplūkot šeit.

Printēt rakstu

Turpinās sadarbība ar Pērnavu

2017. gada decembrī Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu vadītāji pieredzes apmaiņas braucienā viesojās Pērnavā un arī Pērnavas ģimnāzijā.

13

Pērnavas ģimnāzijas direktors Marts Kuuskmanns, iepazīstinot ar ģimnāzijas darbu, aktualizēja arī skolēnu aktivitātes dažādos projektos.

Viens no plašākajiem ir ERASMUS+ projekts “Eiropas krāsainie zīmuļi. Uzzīmē man vienotu Eiropu.” Galvenais projekta mērķis ir mazākumtautību kultūru saglabāšana Eiropā. Projekta ietvaros Pērnavas ģimnāzijā jau ceturto gadu notiks dziesmu festivāls “Krievu dziesma”, kas šogad būs veltīts Eiropas kultūras mantojumam.11

Jūrmalas pilsētas delegācija saņēma ielūgumu un tika aicināta piedalīties dziesmu festivālā. Ielūgums tika nodots Jūrmalas Valsts ģimnāzijai kā vadošai Jūrmalas skolai, lai turpinātu Pērnavas un Jūrmalas sadraudzību un veidotu sadarbību starp ģimnāzijām.

15. februārī Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skolēni Akvelīna Martinsone, Emīls Helde, Daniela Afatņicka, Luīze Staškēviča un Kristīne Jasjukēviča piedalījās dziesmu festivālā ar trīs dziesmām “Mūsu kaimiņš”, “Baltā ziema”, “Sniegs” un guva augstu publikas novērtējumu . Festivāla noslēgumā mūsu skolniecei Akvelīnai Martisonei, skaistās balss īpašniecei, tika pasniegta īpaša balva no Krievijas Federācijas vēstnieka Igaunijā padomnieka Dmitrija Lickaja.

Paldies skolotājām Elīnai Lotovinai, Tatjanai Razživinai un Lailai Liepai par skolēnu sagatavošanu un brauciena organizēšanu.

Rakstu sagatavoja L. Liepa, E. Lotovina

Printēt rakstu

Aicinām vecākus uz kopsapulci š. g. 13. februārī

Cienījamie vecāki!

Jūrmalas Valsts ģimnāzija aicina Jūs uz vecāku kopsapulci š. g. 13. februārī plkst. 1830 ģimnāzijas aktu zālē.

Darba kārtībā:

  1. Mācību darbs un aktualitātes Jūrmalas Valsts ģimnāzijā.

(Direktore Sandra Rone, direktores vietniece izglītības jomā Laila Liepa)

  1. Informatīva diskusija skolas vecuma bērnu vecākiem par seksuālo un reproduktīvo veselību

(Diskusiju vada biedrības “Papardes zieds” valdes priekšsēdētāja Iveta Ķelle)
Sīkāka informācija šeit

  1. Klašu vecāku sapulces (Pēc klases audzinātāja uzaicinājuma).

Ģimnāzijas administrācija

Printēt rakstu