Augstu novērtēti ģimnāzistu darbi Jūrmalas pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā (12.02.2018.)

Sveicam 11.m klases skolēnus, kuru darbi saņēmuši augstu novērtējumu un izvirzīti dalībai Pierīgas reģionālajā ZPD konferencē:

Aleksandru Lisovu
Alvi Zandovski
Annu Ramkoviču
Evu Krivušku
Gunāru Dāvi Bahu
Paulu Penci
Souhardu Bhandari!

Paldies darbu vadītājiem: Gunāram Bulam, Vēsmai Reinkaitei, Solvitai Silai, Līvijai Glazirinai!

Printēt rakstu