Ģimnāzijas ansamblis uzvar pilsētas vokālās mūzikas konkursā “Balsis” (21.02.2019.)

21. martā Jūrmalas Mūzikas vidusskolā norisinājās pilsētas vokālās mūzikas konkurss “Balsis”, kurā 1. pakāpes diplomu un “ceļazīmi” uz reģiona konkursu ieguva Jūrmalas Valsts ģimnāzijas vokālais ansamblis. Sveicam ansambļa dalībniekus – Katrīnu Štālmani, Akvelīnu Mārtinsoni, Patrīciju Jansoni, Paulu Penci, Arti Vītolu, Rolandu Jansonu un
Emīlu Kūmu – , kā arī ansambļa vadītāju skolotāju Dainu Frīdenbergu ar panākumiem!
Printēt rakstu

Sasniegumi pilsētas matemātikas un ekonomikas olimpiādē

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus!

Matemātkas olimpiādē

Ričardam Gudelim (9. kl.) 3. vieta (skolotāja Maija Briņķe)
Aleksam Nigulam (10. kl.) 3. vieta (skolotāja Ingūna Jablonska)
Terēzei Priedolai (9. kl.) atzinība (skolotāja Maija Briņķe)
Paulam Pencim (12. kl.) atzinība (skolotāja Ligita Ķirse)

Ekonomikas olimpiādē

Lienei Vītolai (11. kl.) 2. vieta (skolotājs Jānis Matuzānis)

Printēt rakstu

Mūsu skolēniem godalgotas vietas vēstures valsts 25. olimpiādes pilsētas posmā gan vidusskolas, gan pamatskolas grupā

Vidusskolas grupā:

Paulam Pencim 1. vieta
Gunāram Dāvim Baham 3. vieta
Jānim Ieviņam atzinība

Pamatskolas grupā:

Rūtai Zālītei 2. vieta
Ričardam Gudelim atzinība

Pauls Pencis un Rūta Zālīte ir uzaicināti uz valsts olimpiādes 3. posmu.

Paldies skolotājam Gunāram Bulam par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus vēstures olimpiādei!

Printēt rakstu

Priecājamies par ģimnāzijas skolēnu sasniegumiem Latviešu valodas un literatūras 8. – 9. klašu 45. olimpiādes pilsētas posmā

Sveicam skolēnus un viņu skolotājas par iegūtajām godalgotajām vietām latviešu valodas un literatūras 45. olimpiādes II (pilsētas) posmā:

Rūtu Zālīti – 1. vieta (skolotāja Sintija Vilerte)
Kristu Deičmani – Bulavu – 2. vieta (skolotāja Sintija Vilerte)
Terēzi Priedolu – atzinība (skolotāja Līvija Glazirina)!

Printēt rakstu

Jūrmalas Valsts ģimnāzija saņem Draudzīgā Aicinājuma fonda skolu reitinga balvu “LIELĀ PŪCE”

Šogad Draudzīgā aicinājuma balva LIELĀ PŪCE par augstiem sasniegumiem valsts pārbaudes darbā vēsturē ir atceļojusi arī pie mums. Sīvā konkurencē ar 40 ģimnāzijām esam ieguvuši 1. vietu.

Sveicam vēstures skolotāju Gunāru Bulu un 12. klašu absolventus, kuri izvēlējās kārtot vēstures eksāmenu.

Paldies skolotājam Gunāram Bulam par lielo darba ieguldījumu, sasniedzot sadarbībā ar skolēniem tik augstus darba rezultātus.

Printēt rakstu

Ģimnāzistiem godalgotas vietas bioloģijas valsts 41. olimpiādē 2. (pilsētas) posmā

1. vieta Elīnai Plinčei (10. kl) – skolotāja Irēna Petrovska
1. vieta Gunāram Dāvim Baham (12. kl) – skolotāja Anita Brūvele
2. vieta Patricijai Mikelei (12. kl) – skolotāja Anita Brūvele
3. vieta Ričardam Gudelim (9. kl.) – skolotāja Anita Brūvele
3. vieta Kristīnei Jasjukēvičai (10. kl.) – skolotāja Irēna Petrovska

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus!

Printēt rakstu

Lepojamies ar mūsu skolēnu sasniegumiem valsts angļu un vācu valodas olimpiādes 2. (pilsētas) posmā!

Angļu valoda

1. vieta Laurai Malējai (11. kl.)
2. vieta Patricija Mikele (12. kl.)
3. vieta Aigai Diļevkai (10. kl.)
Atzinība Annai Alisei Narnickai (11. kl.)
Atzinība Laumai Lielkalnei (10. kl.).

Vācu valoda

1. vieta Patricija Mikele (12. kl.)
3. vieta Markam Arnoldam Župerkam (11. kl.)
3. vieta Dārtai Kaparkalējai (12. kl.)

Paldies skolotājām Solvitai  Silai, Kristīnei Joelsonei un Dainai Burvei!

Printēt rakstu