Ģimnāzistiem godalgotas vietas vēstures 27. olimpiādes 2. (pilsētas) posmā

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus!

2. vieta – Alise Ābola (9. kl., skolotājs G. Buls)
1. vieta – Rūta Zālīte (11. kl., skolotājs G. Buls)
2. vieta – Aiga Diļevka (12. kl., skolotājs M. Solovejs)
3. vieta – Zintis Sils (12. kl., skolotājs M. Solovejs)
Atzinība – Tomass Krastiņš (11. kl., skolotājs G. Buls)

Paldies skolotājiem Gunāram Bulam un Mikum Solovejam!

Printēt rakstu