Baiba Kalnciema Izglītības psihologs, augstākā pedagoģiskā izglītība, profesionālais maģistra grāds psiholoģijā
II   9.00 – 16.00,
III 9.00 – 16.00,
IV 9.00 – 16.00, 10. kab.
Dace Marhiļeviča Sociālais pedagogs,  augstākā pedagoģiskā izglītība
I-V 9.00 – 15.00, 18. kab.
Inese Valdmane Skolotājs logopēds
I-V 9.00 – 15.00, 9. kab.
Irēna Birska Medmāsa
Pārdienās 7.30 – 16.00
Slokas pamatskolas medicīnas kabinetā
Tatjana Kaurova Medmāsa
I-V 7.30 – 16.00, 12. kab.