Baiba Kalnciema Izglītības psihologs, augstākā pedagoģiskā izglītība, profesionālais maģistra grāds psiholoģijā
II   9.00 – 16.00,
III  8.00 – 16.00,
Indra Kraģe Sociālais pedagogs,  augstākā pedagoģiskā izglītība
I    9.00 – 14.00
II  9.00 – 14.00
V  9.00 – 14.00, 218. kab.
Irēna Birska Medmāsa
I-V 8.20 – 16.00, 215. kab.