IESPĀJAMS IZMANTOT KONSULTĀCIJAS SKOLĒNU RUDENS BRĪVLAIKĀ

24 10 2014

Konsultācijas skatīt šeit!


1. vieta zīmējumu konkursā „Satversmes preambula”

24 10 2014

Sveicam 7.a klases skolnieci Lieni Vītolu par iegūto 1. vietu zīmējumu konkursā „Satversmes preambula”. Apbalvošanas ceremonijā Lienei būs iespēja nofotografēties ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu!

Paldies vēstures skolotājam Gunāram Bulam!


Informācija ģimnāzijas absolventiem

21 10 2014

Uzmanību, ģimnāzijas absolventi!

Plānotais Jūrmalas Valsts ģimnāzijas salidojums būvdarbu ģimnāzijas teritorijā dēļ tiek pārcelts uz 2015. gada rudeni!

Sekojiet informācijai!

Ģimnāzijas administrācija


SKOLĒNU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU TĒMU IZVĒLE 2014./2015. MĀC. GADĀ

21 10 2014

Jūrmalas Valsts ģimnāzijā skolēniem ZPD izstrāde 10. un 11. klašu skolēniem ir obligāta. 11. klašu skolēni turpina iesāktos darbus, bet 10. klašu skolēniem ir jāizvēlas tēma. Profesionālās ievirzes programmas (komercklases) skolēniem tiek piedāvāta iespēja organizēt mācību firmas un veidot biznesa plānus vai izstrādāt ZPD (sīkāk skatīt JVĢ ZPD izstrādes kārtību). Vienu ZPD drīkst rakstīt ne vairāk kā 2 skolēni. Lūdzu iepazīties un izvēlēties darba tēmas! Ja neviena no darbu tēmām nešķiet interesanta, skolēnam ir tiesības piedāvāt savu tēmu, saskaņojot ar attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju. Pieteikšanās pie ZPD darbu vadītājiem līdz 10. novembrim.

Piedāvātās tēmas skatiet šeit!


Jaunā ģimnāzistu domes prezidenta vēlēšanas

21 10 2014

Lai iepazītos ar vēlēšanu norises kārtību, klikšķiniet šeit!


Uzvara Jūrmalas vidusskolēnu militārajās sacensībās

09 10 2014

Sveicam ģimnāzistu komandu ar godam izcīnīto 1. vietu Jūrmalas vidusskolēnu militārajās sacensībās!
Paldies

Kristai Priedei (12.m),
Kārlim Dandzbergam (12.m),
Dāvim Dumburam (12.m),
Edgaram Brīvkalnam (12.m),
Nikitam Kormiļcinam (12.m)!

Paldies skolotājiem Ludmilai Butānei un Kristianam Avotiņam!
Rakstu par sacensībām lasiet šeit!


Informācija vecākiem – vecāku sapuce 8. oktobrī

02 10 2014


Ļ. cien. vecāki!

Gaidīsim Jūs mūsu skolā š. g. 8. oktobrī:

-       vecāku kopsapulcē no plkst. 1830 līdz 1910;

-       klašu vecāku sapulcēs no plkst. 1915 līdz 2000.

Kopsapulces darba kārtība:

  1. Jūrmalas Valsts ģimnāzija, 2014./2015. mācību gadu uzsākot (Būvniecība skolas teritorijā un ģimnāzijas labiekārtošana).
    (S. Rone)
  2. Galvenie darba virzieni 2014./2015. mācību gadā. (S. Rone)
  3. Izmaiņas ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumos. (L. Liepa)
  4. Ēdināšanas kārtība. (M. Sproģe)
  5. Interešu izglītība ģimnāzijā. (D. Umbraško)
  6. Atbalsta biedrības darbība. (J. France)

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktore Sandra Rone